Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za pronásledované křesťany

Středa: svátek Výročí posvěcení katedrály.

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně, zasvěcený svátek, tzn., že jeho obsah je pro náš osobní život natolik podnětný, že jej máme prožít společně při slavení eucharistie. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Pátek: svátek sv. Matěje, apoštola.

Sobota: památka sv. Bonifáce, patrona kláštera.

Neděle: Den modliteb za sdělovací prostředky.

V neděli 23. května 2021 budeme slavit Letnice, slavnost Seslání Ducha svatého. Jde o třetí vrcholný den církevního roku a zakončení doby velikonoční. Slavností Nanebevstoupení Páně vstupujeme do 2. části doby velikonoční, která je zároveň přípravou na Letnice. I letos přijměme tedy pozvání ke Svatodušní novéně – devíti dnům přípravy na Letnice, která začíná Nanebevstoupením Páně. Může to být devět dní naší osobní modlitby doma, nebo společně zde v bazilice. Letošní novénu budeme prožívat v Roce rodiny, který vyhlásil papež František. Při novéně budeme každý den číst úryvky z papežova povzbuzení Amoris laetitia – Radost lásky, konkrétně Čtvrtou kapitolu, která se věnuje Velepísni lásky (1 Kor 13, 4 – 7). Pozvání platí zvláště pro manželské páry (nebo snoubence, kteří se připravují na manželství). Jak a kde se účastnit? Společně v bazilice od 13. do 21. května 2021 ve 20.00. Nebo individuálně na farních internetových stránkách. 

(Pro bohoslužby s účastí dětí a rodin mimo mše svaté v 10.30): Každou neděli byly děti zvyklé si vyzvedávat památky na evangelium, ty jsou k dispozici v dřevěné schránce u „domečku.“

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha