Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoci.

Úterý: památka sv. Víta, mučedníka, patrona naší katedrály. V 19.30 poslední mše svatá v tomto školním roce zaměřená na studenty a mladé. 

Sobota: památka sv. Romualda, opata.

Neděle: při mši svaté v 10.30 zakončíme letošní školní rok.

V úterý 22. června 2021 v 19.30 se uskuteční modlitba v duchu komunity Taizé.

Ve středu 23. června 2021 v 19.00 mše svatá na zahájení skautských táborů. Pojďme poprosit o požehnání pro naše mladé.

Od neděle 27. června 2021 (včetně) přecházíme na letní pořad bohoslužeb, mše svaté v neděli budou už pouze 3 a vrací se do svých obvyklých časů (před pandemií). Ve všední dny Po, St, Pá bude pouze večerní mše svatá; v Út, Čt pouze ranní mše svatá.