Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoci.

Úterý: památka sv. Víta, mučedníka, patrona naší katedrály. V 19.30 poslední mše svatá v tomto školním roce zaměřená na studenty a mladé. 

Sobota: památka sv. Romualda, opata.

Neděle: při mši svaté v 10.30 zakončíme letošní školní rok.

V úterý 22. června 2021 v 19.30 se uskuteční modlitba v duchu komunity Taizé.

Ve středu 23. června 2021 v 19.00 mše svatá na zahájení skautských táborů. Pojďme poprosit o požehnání pro naše mladé.

Od neděle 27. června 2021 (včetně) přecházíme na letní pořad bohoslužeb, mše svaté v neděli budou už pouze 3 a vrací se do svých obvyklých časů (před pandemií). Ve všední dny Po, St, Pá bude pouze večerní mše svatá; v Út, Čt pouze ranní mše svatá.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti