Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes při mši svaté v 10.30 zakončíme letošní školní rok. 

Pondělí: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Ranní i večerní mše svaté za + P. Aloise Kánského, který zde působil v 80. letech. 

Úterý: v 19.30 se uskuteční modlitba v duchu komunity Taizé.

Středa: v 19.00 mše svatá na zahájení skautských táborů. Pojďme poprosit o požehnání pro naše mladé.

Čtvrtek: slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v 15.30 zádušní mše svatá za + prof. Jana Sokola s uložením urny na místním hřbitově. Po mši svaté vyjdeme průvodem klášterní zahradou až ke hrobu. Prof. Jan Sokol zemřel 16. února 2021, pohřeb proběhl v úzkém rodinném kruhu 20. února 2021. 

Od neděle 27. června 2021 (včetně) přecházíme na letní pořad bohoslužeb, mše svaté v neděli budou už pouze 3 a vrací se do svých obvyklých časů (před pandemií). Příští neděli tedy mše svaté pouze v 7.30, 9.00 a 18.00. Od pondělí 28. června 2021 ve všední dny Po, St, Pá bude pouze večerní mše svatá; v Út, Čt pouze ranní mše svatá. V sobotu mše svaté v 7.00 a večer v 18.00 (s nedělní platností pro ty, kdo mimořádně se nemohou zúčastnit nedělního slavení eucharistie). 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha