Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes při mši svaté v 10.30 zakončíme letošní školní rok. 

Pondělí: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Ranní i večerní mše svaté za + P. Aloise Kánského, který zde působil v 80. letech. 

Úterý: v 19.30 se uskuteční modlitba v duchu komunity Taizé.

Středa: v 19.00 mše svatá na zahájení skautských táborů. Pojďme poprosit o požehnání pro naše mladé.

Čtvrtek: slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v 15.30 zádušní mše svatá za + prof. Jana Sokola s uložením urny na místním hřbitově. Po mši svaté vyjdeme průvodem klášterní zahradou až ke hrobu. Prof. Jan Sokol zemřel 16. února 2021, pohřeb proběhl v úzkém rodinném kruhu 20. února 2021.   

Od neděle 27. června 2021 (včetně) přecházíme na letní pořad bohoslužeb, mše svaté v neděli budou už pouze 3 a vrací se do svých obvyklých časů (před pandemií). Příští neděli tedy mše svaté pouze v 7.30, 9.00 a 18.00. Od pondělí 28. června 2021 ve všední dny Po, St, Pá bude pouze večerní mše svatá; v Út, Čt pouze ranní mše svatá. V sobotu mše svaté v 7.00 a večer v 18.00 (s nedělní platností pro ty, kdo mimořádně se nemohou zúčastnit nedělního slavení eucharistie).  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti