Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci. 

Úterý: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek. Mysleme v tento den v modlitbě na všechny naše biskupy.

Pátek: první v měsíci červenci, tzn. prožíváme tento den s přihlédnutím k projevenému Božímu milosrdenství. Po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace až do 20.30.

Sobota: svátek sv. Tomáše, apoštola. 

Od této neděle přecházíme na letní pořad bohoslužeb, mše svaté v neděli budou už pouze 3 a vrací se do svých obvyklých časů (před pandemií). Od pondělí 28. června 2021 ve všední dny Po, St, Pá bude pouze večerní mše svatá; v Út, Čt pouze ranní mše svatá. V sobotu mše svaté v 7.00 a večer v 18.00 (s nedělní platností pro ty, kdo mimořádně se nemohou zúčastnit nedělního slavení eucharistie). 

V neděli 11. července 2021: slavnost sv. Benedikta, zakladatele řádu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti