Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci. 

Úterý: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek. Mysleme v tento den v modlitbě na všechny naše biskupy.

Pátek: první v měsíci červenci, tzn. prožíváme tento den s přihlédnutím k projevenému Božímu milosrdenství. Po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace až do 20.30.

Sobota: svátek sv. Tomáše, apoštola. 

Od této neděle přecházíme na letní pořad bohoslužeb, mše svaté v neděli budou už pouze 3 a vrací se do svých obvyklých časů (před pandemií). Od pondělí 28. června 2021 ve všední dny Po, St, Pá bude pouze večerní mše svatá; v Út, Čt pouze ranní mše svatá. V sobotu mše svaté v 7.00 a večer v 18.00 (s nedělní platností pro ty, kdo mimořádně se nemohou zúčastnit nedělního slavení eucharistie). 

V neděli 11. července 2021: slavnost sv. Benedikta, zakladatele řádu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha