Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mk 4, 26 – 34

Než vstoupíme do úrody, plody musí nejprve dorůst a dozrát. V nepatrném semínku je skryté vše potřebné pro život a vzrůst. Čas mezi setbou a sklizní je náš život. Co zaséváme do svého srdce, taková bude úroda…

Jsme ustavičně plni důvěry (2. list Korinťanům 5, 6)