Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na modlitbu v duchu komunity v Taizé, …zpěv, Písmo, rozjímání, prosby, chvály, díky… ticho… To vše za uplynulý čas, jako prostor ke vztahu…

Dnes v bazilice v 19.30