Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od pondělí 28. června 2021 jsme přešli ve všední dny na letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá bude pouze večerní mše svatá; v Út, Čt pouze ranní mše svatá. V sobotu mše svaté v 7.00 a večer v 18.00 (s nedělní platností pro ty, kdo mimořádně se nemohou zúčastnit nedělního slavení eucharistie).

Pondělí: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.   

Neděle: slavnost sv. Benedikta, zakladatele řádu.

Úterý 13. července 2021: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. Mše svatá pouze ráno v 7.00.   

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti