Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek: svátek sv. Marie Magdalény. V 19.00 bude mše svatá na poděkování za letošní skautské tábory našich oddílů Jeleni a Arachné. 

Pátek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Večerní mše svatá za + P. Vojtěcha Engelhardta OSB, který působil v naší farnosti v 90.letech.

Neděle: Světový den prarodičů a seniorů (Pondělí 26. července 2021: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie).