Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Léto budiž pochváleno.” Citát  z díla Fráni Šrámka mě napadá po návratu z nedělní mše svaté. Po delší době se účastním slavení neděle jako v době před pandemií. Možnosti sledovat mše svaté nebo i obřady velikonoční a svatodušní jsme mohli využít pomocí medií a nabídka byla široká. Divák přenosů bohoslužeb pozná kostely, které by jinak nenavštívil, různá studia náboženského vysílání, slyší kázání, výklady čtení z Písma svatého, poznává celebranty, kazatele atd. V Břevnově stačilo otevřít v neděli v 9hod. stránky farnosti… Pak ale přichází to „milostivé léto Páně” (srov. Iz 61, 1 – 3),  kdy se otevře možnost zúčastnit se ŽIVĚ, to pro mně znamená zrakem, sluchem a málem i hmatem ba zpěvem v tom známém a krásném ovzduší baziliky, včera v neděli 17. během roku a zároveň v okruhu svátků příbuzných Páně. Mohu se vrátit hodně daleko zpět třeba i do svého dětství, kdy jsme s otcem navštěvovali tzv. dětské či školní mše svaté u sv. Markéty. Atmosféra zůstává stejná, i když doba poznamenaná nejenom pandemií přináší věci nové, novější a nejnovější. Slovo Boží a samotná Eucharistie je stále nová, obnovuje se mocí Ducha svatého, který v období „po sv. Duchu” dává tolik času k pozornému prožívání toho, co se nabízí každý den při mši svaté. Pochybnosti o počtu věřících při obnovení bohoslužeb, které již byly vysloveny v mediích, jsou neopodstatněné a zavání zde duch zlenivění a tendence omlouvat pohodlnost. V době „milostivého léta Páně 2021” přichází připomínat: „od hromu, blesku, metly zemětřesení vysvoboď nás, Pane”. Nemáme snad příklad v hrdinství tornádem zasažené Moravy, kdy Moravská Nová Ves slaví mši svatou za účasti věřících i nevěřících uprostřed trosek…? Pán čeká každý den a dveře jeho chrámu = našeho domova jsou otevřeny… Tak v den svátku seniorů ať Pán žehná všem. VS, seniorka a břevnovská farnice