Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoc.

Úterý: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. Mše svatá pouze ráno v 7.00.  

 Čtvrtek: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Sobota: památka sv. Alexia, patrona kláštera.

Ve čtvrtek 22. července 2021 v 19.00 bude mše svatá na poděkování za letošní skautské tábory našich oddílů Jeleni a Arachné. 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti