Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoc.

Úterý: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. Mše svatá pouze ráno v 7.00.  

 Čtvrtek: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Sobota: památka sv. Alexia, patrona kláštera.

Ve čtvrtek 22. července 2021 v 19.00 bude mše svatá na poděkování za letošní skautské tábory našich oddílů Jeleni a Arachné. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha