Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pozdravy všem v Břevnově! Naše skauty a skautky jsem shledal v o poznání lepší náladě než loni – pochopitelně příznivější počasí dělá své – i když i letos o déšť není nouze, jak víme. Ale vše, Bohu díky, snad spěje k dobrému zakončení obou letních táborů. V neděli se koná ve Vitějovicích pouť, protože tamní kostel je také zasvěcen sv. Markétě Antiochijské, patronce zemědělců. Tato vitějovická poutní neděle je pro naše oddíly tradičně slavnostní, je to slavnostní den, ne nepodobný tomu, který chystá závěrečný slibový oheň. Po neděli tedy už jen dokončit táborové hry, v úterý slibový oheň, uklidit louky a návrat do Prahy. Ať Pán žehná poslednímu táborovému týdnu!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti