Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.

Úterý: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Středa: památka sv. Kláry, panny.

Sobota: památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka.

Neděle: slavnost Nanebevzetí Panny Marie, poutní slavnost v kostele na Bílé Hoře. Mše svatá v 11.00 zahajuje celodenní program, který bude zahrnovat komentovanou prohlídku ve 13.00, varhanní meditaci s promluvou abatyše Francescy, nešpory aj. Areál na Bílé Hoře bude otevřen od 10.00 do 21.00, po celý den bude také možnost občerstvení.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti