Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.

Úterý: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Středa: památka sv. Kláry, panny.

Sobota: památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka.

Neděle: slavnost Nanebevzetí Panny Marie, poutní slavnost v kostele na Bílé Hoře. Mše svatá v 11.00 zahajuje celodenní program, který bude zahrnovat komentovanou prohlídku ve 13.00, varhanní meditaci s promluvou abatyše Francescy, nešpory aj. Areál na Bílé Hoře bude otevřen od 10.00 do 21.00, po celý den bude také možnost občerstvení. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha