Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od pondělí 30. srpna 2021 přecházíme do běžného pořadu bohoslužeb, tedy Po-Pá mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Pátek: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. První pátek v měsíci: po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace, 19.45 společná modlitba kompletáře, 20.30 zakončení adorace s požehnáním.

Veškeré informace k výuce náboženství naleznete www.farnost-brevnov.cz Letos máme nové přihlášky, prosíme všechny nové zájemce o jejich vyplnění a odevzdání do sakristie do neděle 5. září 2021. Ti, kdo se účastnili už loni, vyplní přihlášku též a odevzdají ji buď v sakristii do uvedeného data nebo ji předají na prvním setkání svým vedoucím, které se uskuteční ve středu 8. září 2021.

Zahájení škol. roku proběhne v neděli 5. září 2021 při mši svaté v 9.00. Vstoupíme též do nového roku rozdávání nálepek pro děti – památek na nedělní evangelium. Příslušná nálepka pak bude k dispozici několik následujících týdnů u našeho „domku“ (u bočního oltáře sv. Benedikta).

Neděle 19. září 2021: Misijní neděle v naší farnosti „Na světě nejsme sami.“ Při mši svaté v 9.00 udílení svátosti biřmování.

Na internetových stránkách a vzadu v kostele si můžete přečíst slovo arcibiskupa Dominika k nadcházejícímu měsíci a všem událostem, které nás v nejbližší době čekají, zvláště pak 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily.