Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Maria, Matka Ježíšova, Matka nás všech

Maxmilián Kolbe, kněz, mučedník

Dívka, žena a matka, která dala ve správný čas svůj život pro život každého z nás. Muž, kněz, řeholník, vězeň v Osvětimi, který dal ve správný čas svůj život za život otce malých dětí… 

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou (Lk 1, 52 – 53)