Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je poutní slavnost v kostele na Bílé Hoře:

11.00 mše svatá, celebruje arciopat Prokop

13.00 komentovaná prohlídka areálu

15.30 promluva abatyše Francescy s varhanní meditací

18.00 nešpory v kostele

Odpolední program doplní Horácká cimbálová muzika. Celý areál na Bílé Hoře bude otevřen od 10.00 do 21.00, po celý den bude také možnost občerstvení.

Pátek: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Sobota: památka sv. Pia X., papeže.

V souvislosti se smutným výročím, které připadá na 21. srpen, poděkujme za dar svobody v naší zemi i v Evropě a poprosme o dary Ducha svatého pro nás všechny do nadcházejících parlamentních voleb. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha