Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výuka bude probíhat opět ve středy. Předpokládaný termín prvního setkání bude 8. 9. 2021, ale ještě čekáme, jak se do naší činnosti promítnou epidemiologická nařízení. Sledujte proto prosím farní stránky. Školní rok zahájíme 5. 9. 2021 při nedělní mši svaté v 9hod.

ROZVRH:

Sedmikrásek (setkávání rodičů a dětí): fara, 15:30 – 17:00 (Hanka Adamusová, Petra Hálková)

Hvězdičky (předškolní děti): Vojtěška sál, 15:30 – 16:20 (tým katechetek)

1. – 2. třída: farní místnost (vchod přes mostek), 15:30 – 16:20 (Jana Csukásová)

Příprava na 1. svaté přijímání (3. třída): Vojtěška vlevo, 15:30 – 16:20 (Renáta Kočembová)

4. třída:  Vojtěška vpravo, 15:30 – 16:20 (br. Martin Ševeček, OSB)

5. třída: učebna ve farním křídle (vchod přes mostek) , 15:30 – 16:20 (Helena Zemanová)

6./7. třída: Vojtěška vpravo, 17:20 – 18:00 (br. Bruno M. Giacintov, OSB)

8. třída a starší:  učebna ve farním křídle (vchod přes mostek), 16:30 – 17:15 (Marie Jakešová, Milan Vojáček)

Dále navazují:

Scholinka (od 4 let do 2. třídy ZŠ včetně): Vojtěška sál nahoře, 16:30 – 17:00 (Terézia Tučková, Lenka Záhejská)

Schola (3. – 7. třída): Vojtěška vlevo dole, 16:30 – 17:20 (Majda Saláková)

PŘIHLÁŠKY:

Letos máme nové přihlášky. Lze je stáhnout zde nebo si vzít v papírové podobě vzadu v kostele. Prosím NOVÉ ZÁJEMCE (tj. ty, kdo v loňském roce náboženství nenavštěvovali), aby DO NEDĚLE 5. 9. 2021 odevzdali vyplněnou přihlášku do sakristie. Ti, kdo se účastnili už vloni, nechť vyplní přihlášku též a buď ji odevzdají do uvedeného data do sakristie nebo ji předají na prvním setkání svým vedoucím. 

Případné dotazy posílejte na nabo.brevnov[zavinac]gmail.com.

Děkuji a přeji dobré a požehnané vykročení do nového školního roku! 

Jana Csukásová

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha