Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes při mši svaté v 9.00 zahajujeme nový školní rok. Veškeré informace k výuce náboženství naleznete www.farnost-brevnov.cz

Pro děti je i v letošním roce připravena památka na nedělní evangelium, která se bude rozdávat vždy po mši svaté v 9.00. Jinak příslušná nálepka pak bude k dispozici několik následujících týdnů u našeho „domku“ (u bočního oltáře sv. Benedikta).

Pondělí: po večerní mši svaté je obvyklý úklid našeho kostela, děkujeme za veškerou pomoc.

Středa: svátek Narození Panny Marie. Po večerní mši svaté v 19.30 bude v bazilice koncert k 180. výročí narození Antonína Dvořáka a jako vzpomínka na prof. Luďka Löbla. Čeká nás zajímavý program v podání našich předních interpretů.

Příští neděli vyvrcholí Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti za účasti papeže Františka, který pak dále pokračuje na Slovensko ke třídenní návštěvě.

Sobota 18. září 2021: vyvrcholí letošní oslavy 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily. Mše svatá na Tetíně začíná v 11.00, následně je pro rodiny připraven program až do večera.

Neděle 19. září 2021: Misijní neděle v naší farnosti „Na světě nejsme sami.“ Při mši svaté v 9.00 udílení svátosti biřmování. Podrobnosti sledujte na našich internetových stránkách.

Mysleme v modlitbě na všechny důležité události, které jsou před námi, ať už v naší farnosti nebo v celé církvi, aby se vše mohlo uskutečnit tak, jak je to v Boží vůli. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha