Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes vyvrcholí Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti za účasti papeže Františka, Svatý otec pak pokračuje na Slovensko ke třídenní návštěvě. Mysleme v modlitbě na tyto dny.

Úterý: svátek Povýšení svatého kříže.

Středa: památka Panny Marie Bolestné.

Čtvrtek: památka sv. Ludmily.

Sobota: vyvrcholí letošní oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily. Mše svatá na Tetíně začíná v 11.00, následně je pro rodiny připraven program až do večera. V tento den také prožije 7 biřmovanců v naší farnosti soustředění před přijetím iniciační svátosti. 

Neděle: Misijní neděle v naší farnosti „Na světě nejsme sami,“ benefiční akci pořádají naše oddíly Jeleni a Arachné. Výtěžek celého dne je věnován o.p.s. Siriri. Den zahájíme mší svatou v 9.00, kterou bude celebrovat Mons. Karel Herbst, protože při mši svaté přijme 7 mladých svátosti biřmování. Podrobnosti sledujte na našich internetových stránkách.

Pátek 24. září 2021: v 17.00 bude z bazilice mše svatá za + Václava Konzala, obvyklá večerní mše svatá v 18.00 nebude. 

Mysleme v modlitbě na všechny důležité události, které jsou před námi, ať už v naší farnosti nebo v celé církvi, aby se vše mohlo uskutečnit tak, jak je to v Boží vůli.