Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Misijní neděle v naší farnosti „Na světě nejsme sami,“ benefiční akci pořádají naše oddíly Jeleni a Arachné. Výtěžek celého dne je věnován o.p.s. Siriri. Den zahájíme mší svatou v 9.00, kterou bude celebrovat Mons. Karel Herbst, protože při mši svaté přijme 7 mladých svátosti biřmování. Podrobnosti sledujte na našich internetových stránkách.

Pondělí: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů, mučedníků. Po večerní mši svaté je úklid kostela.

Úterý: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Čtvrtek: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Pátek: v 17.00 bude z bazilice mše svatá za + Václava Konzala, obvyklá večerní mše svatá v 18.00 nebude.

Úterý 28. září 2021: slavnost sv. Václava, mučedníka. Je to svátek, který prohlubuje naši křesťanskou identitu, proto je tzv. zasvěcený, máme se účastnit společného slavení eucharistie.

Středa: v 19.30 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha