Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Minulou neděli jsme prožili Misijní neděli v naší farnosti. Při akci „Na světě nejsme sami,“ benefici, kterou pořádali naše skautské oddíly Jeleni a Arachné. Výtěžek činí 64 094Kč a je věnován na Stacionář pro sirotky ve středoafrickém Bozoum. 

Pondělí: památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Úterý: slavnost sv. Václava, mučedníka. Svátek, který prohlubuje naši křesťanskou identitu, proto je tzv. zasvěcený, máme se účastnit společného slavení eucharistie, pokud je to možné.

Středa: svátek sv. Michaela, Rafaela a Gabriela, archandělů. V 19.30 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé. 

Čtvrtek: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Při večerní mši svaté vzpomeneme na všechny dobrodince našich varhan.

Pátek: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. O prvním pátku v měsíci vždy po večerní mši svaté setrváváme v adoraci, možnost ztišení je v bazilice až do 20.30.

Sobota: památka svatých andělů strážných.

6. října 2021: v 19.30 v bazilice absolventský varhanní koncert Šimona Marušiaka, naše sbormistra modliteb Taizé.

9. října 2021: slavnost Výročí posvěcení naší baziliky (r. 1757).

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha