Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na bakalářský varhanní koncert, který se uskuteční ve středu 6.10.2021 od 19.30 hod. v basilice sv. Markéty.