Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Světový den modliteb za péči o stvoření připadá na 1. září. Máme starost o děti, první školní den… Každý z nás je dítětem Božím… Papež František nás vede k tomu, abychom se přiučili starostlivosti a lásce ke své planetě Zemi…

„Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil” (1. kniha Mojžíšova 2, 15)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha