Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ludmila se vždy starala o svoji rodinu. Tato starost o pokoj v rodině a celé zemi ji stála život. V náročné době plné změn nestačilo, aby Ludmila v těžkém sporu s Drahomírou nakonec ustoupila. Co všechno se musí stát v našich rodinách, abychom objevili pravou cenu života, smíru a odpuštění…? Podobně můžeme uvažovat i o naší zemi, naší republice v době plné změn…

Otvírá svou dlaň chudému, ubohým podává pomocnou ruku (Přísloví 31, 20)