Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Předminulou neděli jsme prožili Misijní neděli v naší farnosti. Při akci „Na světě nejsme sami,“ benefici, kterou pořádaly naše skautské oddíly Jeleni a Arachné. Výtěžek činí 64 094Kč a je věnován na Stacionář pro sirotky ve středoafrickém Bozoum. Děkujeme všem, kdo jakkoli pomohli.

Po celý měsíc říjen se společné modlíme růženec před večerní mší svatou vždy v pondělí, čtvrtek a sobotu. 

Pondělí: památka sv. Františka z Assisi. Po večerní mši svaté je úklid našeho kostela. Děkujeme, kdo můžete přijít pomoci. 

Středa: památka sv. Bruna, kněze. V 19.30 v bazilice absolventský varhanní koncert Šimona Marušiaka, našeho sbormistra modliteb Taizé.

Čtvrtek: památka Panny Marie Růžencové. 

Sobota: slavnost Výročí posvěcení naší baziliky (r. 1757). Hlavní společná oslava bude v neděli při mši svaté v 9.00.

V neděli 17. října 2021 při mši svaté v 9.00 poprvé přijme Eucharistii 16 dětí naší farnosti. Mysleme v modlitbě na děti a jejich rodiny. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha