Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Předminulou neděli jsme prožili Misijní neděli v naší farnosti. Při akci „Na světě nejsme sami,“ benefici, kterou pořádaly naše skautské oddíly Jeleni a Arachné. Výtěžek činí 64 094Kč a je věnován na Stacionář pro sirotky ve středoafrickém Bozoum. Děkujeme všem, kdo jakkoli pomohli.

Po celý měsíc říjen se společné modlíme růženec před večerní mší svatou vždy v pondělí, čtvrtek a sobotu.   

Pondělí: památka sv. Františka z Assisi. Po večerní mši svaté je úklid našeho kostela. Děkujeme, kdo můžete přijít pomoci.  

Středa: památka sv. Bruna, kněze. V 19.30 v bazilice absolventský varhanní koncert Šimona Marušiaka, našeho sbormistra modliteb Taizé.

Čtvrtek: památka Panny Marie Růžencové.   

Sobota: slavnost Výročí posvěcení naší baziliky (r. 1757). Hlavní společná oslava bude v neděli při mši svaté v 9.00.

V neděli 17. října 2021 při mši svaté v 9.00 poprvé přijme Eucharistii 16 dětí naší farnosti. Mysleme v modlitbě na děti a jejich rodiny. 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti