Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši svaté v 9.00 oslavíme Výročí posvěcení naší baziliky sv. Markéty.

Úterý: památka sv. Radima, biskupa, bratra sv. Vojtěcha.

Pátek: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Sobota: památka sv. Hedviky, řeholnice.  

Neděle: při mši svaté v 9.00 poprvé přijme Eucharistii 16 dětí naší farnosti. Mysleme v modlitbě na děti a jejich rodiny. 

Po celý měsíc říjen se společné modlíme růženec před večerní mší svatou vždy v pondělí, čtvrtek a sobotu.   

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti