Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši svaté v 9.00 oslavíme Výročí posvěcení naší baziliky sv. Markéty. 

Úterý: památka sv. Radima, biskupa, bratra sv. Vojtěcha.

Pátek: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Sobota: památka sv. Hedviky, řeholnice. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 poprvé přijme Eucharistii 16 dětí naší farnosti. Mysleme v modlitbě na děti a jejich rodiny. 

Po celý měsíc říjen se společné modlíme růženec před večerní mší svatou vždy v pondělí, čtvrtek a sobotu.