Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za misie.

Tzv. „Misijní neděli“ jsme v naší farnosti letos prožili 19. září. Ale i dnes se připojujeme k modlitbám. Vzadu na stolech jsou k dispozici misijní kalendáře a další informace k tématu modliteb za misie. Pokud by někdo chtěl přispět na misijní dílo církve, pak může tak učinit prostřednictvím bankovního účtu, který je k dispozici vzadu na stolech, nebo na našich internetových stránkách.

Středa: v předvečer státního svátku sestry benediktinky zvou na ekumenickou bohoslužbu za vlast v rámci připomínky 400. výročí bitvy na Bílé Hoře. Modlitba s hudbou Antonína Dvořáka a premiéry děl Veroniky Kopecké se koná 27. října 2021 v 18.00 v katedrále.

Čtvrtek: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Pondělí 1. listopadu 2021: slavnost Všech svatých, mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Úterý 2. listopadu 2021: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 a 18.00. Odpoledne v 15.00 pobožnost za zemřelé na našem hřbitově, začátek u hlavního kříže.

Využijme v okruhu těchto svátků příležitosti ke svátosti smíření. 

Čtvrtek 4. listopadu 2021: v 19.30 zde v bazilice se koná modlitba v duchu komunity Taizé.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti