Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za misie.

Tzv. „Misijní neděli“ jsme v naší farnosti letos prožili 19. září. Ale i dnes se připojujeme k modlitbám. Vzadu na stolech jsou k dispozici misijní kalendáře a další informace k tématu modliteb za misie. Pokud by někdo chtěl přispět na misijní dílo církve, pak může tak učinit prostřednictvím bankovního účtu, který je k dispozici vzadu na stolech, nebo na našich internetových stránkách.

Středa: v předvečer státního svátku sestry benediktinky zvou na ekumenickou bohoslužbu za vlast v rámci připomínky 400. výročí bitvy na Bílé Hoře. Modlitba s hudbou Antonína Dvořáka a premiéry děl Veroniky Kopecké se koná 27. října 2021 v 18.00 v katedrále.

Čtvrtek: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Pondělí 1. listopadu 2021: slavnost Všech svatých, mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Úterý 2. listopadu 2021: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 a 18.00. Odpoledne v 15.00 pobožnost za zemřelé na našem hřbitově, začátek u hlavního kříže.

Využijme v okruhu těchto svátků příležitosti ke svátosti smíření. 

Čtvrtek 4. listopadu 2021: v 19.30 zde v bazilice se koná modlitba v duchu komunity Taizé. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha