Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Všech svatých, mše svaté v 7.00 a v 18.00. Na Bílé Hoře mše svatá v 17.00. Po večerní mši svaté u sv. Markéty následuje úklid kostela. Děkujeme, kdo se můžete zdržet a pomoci.  

Úterý: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 a 18.00. Odpoledne v 15.00 pobožnost za zemřelé na našem hřbitově, začátek u hlavního kříže. Na Bílé Hoře mše svatá v 17.00.   

Čtvrtek: památka sv. Karla Boromejského, biskupa. V 19.30 v bazilice se koná modlitba v duchu komunity Taizé.  

Pátek: první pátek v měsíci, po večerní mši svaté eucharistická adorace asi do 20.30.

Neděle: odpoledne v 16.00 se konají na Bílé Hoře ekumenické nešpory, setkání a modlitba u příležitosti 401. výročí bitvy na Bílé Hoře.  

V neděli 14. listopadu 2021: mše svatá v 9.00 je zaměřena na rodiny s dětmi.