Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 24. října 2021 se církev modlí za jedno ze svých nejdůležitějších poslání – misie. V každé farnosti se má tento den zdůraznit. V našem společenství jsme Misijní neděli prožili 19. září 2021 (akce „Na světě nejsme sami“). Kdo by chtěl podpořit toto dílo nejen modlitbou, ale i finančně, může. ZDE je odkaz na stránky s veškerými informacemi. Děkujeme za podíl na společném díle církve.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti