Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Někdy slýcháme o vykonání mise. V této době pandemie a zmatků (státní správy) lékaři vykonali misi svým věrným nasazením navzdory nejistotě. Misie znamená poslání dělit se o to v nás, co zachraňuje… Křesťané se dělí o víru, jsou posláni, misie je stále stejný úkol v jakékoli době a podmínkách… Zvládnout se ctí pandemii, i to je například „misie“ dneška…  

Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha svatého a hlubokým přesvědčením (1 Sol 1, 5)