Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jsme plni starostí o naši přítomnost, pandemie, klimatická budoucnost naší planety atd. Vyznání víry je jednou ze základních potřeb, bez které člověk ztrácí svoji důstojnost. Naší starostí je i svoboda vyznání. Od r. 2016 si společně připomínáme všechny, kdo jsou pro své náboženské vyznání pronásledováni. Dnešní biblický text z evangelia podle Lukáše (Lk 21, 12 – 19) vysvětluje, proč i v pronásledování a nesvobodě si může člověk zachovat svoji důstojnost. Můžeme dnes tedy vzpomenout všech pronásledovaných a třeba i připojit se k vnějšímu znamení, rozsvítit (červené) světlo za okny ve večerních hodinách… O Červené středě více ZDE.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha