Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes odpoledne v 16.00 se konají na Bílé Hoře ekumenické nešpory, setkání a modlitba u příležitosti 401. výročí bitvy na Bílé Hoře.  

Úterý: svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Středa: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Čtvrtek: svátek sv. Martina, biskupa.

Pátek: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Sobota: svátek sv. Anežky České, panny.  

Neděle: mše svatá v 9.00 je zaměřena na rodiny s dětmi.

V úterý 16. listopadu 2021 v 15.00 obnovujeme mše svaté zaměřené na seniory. Řekněte, prosíme, všem, kdo by o tuto bohoslužbu mohl mít zájem.

V neděli 21. listopadu 2021 je poslední neděle liturgického roku.