Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Příchod!” Nemusíme jen čekat, můžeme se vydat vstříc. Nemáme síly? Tak se vydejme na cestu pouze vírou, nadějí a láskou… To stačí, On jde naproti… Kde bude místo setkání? Kdy se setkáme? Důležitější je, že se tak jednou stane… 

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel (Žalm 25, 4 – 5)