Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Česká televize vysílá dnes večer první Adventní koncert z našeho kláštera.

Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty vůli pandemii ve zjednodušené podobě. 

Pondělí: po večerní mši svaté následuje úklid našeho kostela. Děkujeme za veškerou pomoc. 

Úterý: svátek sv. Ondřeje, apoštola. Odpoledne v 15.00 mše svatá pro seniory, jako každé úterý.

Pátek: památka sv. Františka Xaverského, kněze. První pátek v měsíci je příležitostí k eucharistické adoraci po mši svaté.

Neděle: V tento den vedle obvyklého pořadu bohoslužeb bude mše svatá zaměřena na rodiny s dětmi odpoledne v 16.00. Po mši svaté ihned naváže setkání se svatým Mikulášem. Informace pro rodiče: pro každé dítě, které přivedou, přinesou neoznačený balíček v hodnotě 80Kč, který před začátkem mše svaté kladou do košů připravených vzadu ve farní chodbě. S sebou je možno přinést lucerničky pro odnesení světla z adventního věnce, případně zvonečky.

Touto nedělí v naší farnosti zahajujeme společnou adventní přípravu na svátky, příprava se nazývá Adventní andělé a sestává z duchovní a praktické části. Můžeme se do této přípravy zapojit buď jednou za celý Advent, nebo každý adventní týden. Individuálně nebo společně v rodině se můžeme zamyslet nad tím, v koho jsme uvěřili, co pro nás znamená příchod Mesiáše, za co chceme prosit, za co děkovat… To vše můžeme nést po celý advent ve svém srdci nebo to napsat na svého „anděla“, který o Vánocích „vynese náš úmysl (úmysly) až k nebi“.  Papírový anděl bude k vyzvednutí vzadu v kostele u nástěnky, vystřihněme ho a napišme na něj to, co nese naše srdce… Anděly budeme shromažďovat opět vzadu v kostele, nejpozději do středy 22. prosince

Můžeme se inspirovat nedělním evangeliem. Téma 1. neděle je ZNAMENÍ. Advent můžeme vnímat jako znamení pro naši přítomnost. Očekáváním příchodu Krista se sami stáváme znamením naděje pro své okolí.