Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V tento den bude vedle obvyklého pořadu bohoslužeb přidána mše svatá zaměřena na rodiny s dětmi odpoledne v 16.00. Po mši svaté ihned (tj. cca kolem půl páté) naváže setkání se svatým Mikulášem.

Informace pro rodiče: Je třeba přinést za každé dítě neoznačený balíček v hodnotě 80Kč (ovoce, drobná hračka, čokoláda…) a odevzdat ho (ideálně) před začátkem mše svaté do košů připravených vzadu ve farní chodbě. S sebou je možno přinést lucerničky k odnesení světla z adventního věnce, případně zvonečky k vítání svatého Mikuláše.   

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti