Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky liturgické hudby.

Úterý: památka sv. Kolumbána, opata.

Středa: památka sv. Ondřeje Dunc Laca, kněze a druhů, mučedníků.  V našich diecézích se uskuteční akce nazvaná Červená středa. Iniciativa založená ve Velké Británii připomíná všechny, kdo jsou pronásledováni pro svoji víru. Jedná se o společnou iniciativu ekumeny i židovských náboženských obcí. Symbolem Červené středy je červené světlo. Můžeme doma za oknem rozsvítit ve večerních hodinách červené světlo (svíčku atp.).

Sobota: v předvečer 1. neděle adventní v 18.00 prožijeme vstup do nového liturgického roku, požehnáme náš společný adventní věnec.

Neděle: 1. adventní neděli při všech bohoslužbách požehnáme adventní věnce, které si přinesete. Shromažďujeme je přede mší svatou u ambonu, pod náš společný adventní věnec. Zahájíme také naši společnou farní duchovní adventní přípravu na Vánoce. Česká televize vysílá na 1. neděli adventní první Adventní koncert z našeho kláštera.

Neděle 5. prosince 2021: V tento den vedle obvyklého pořadu bohoslužeb bude mše svatá zaměřena na rodiny s dětmi odpoledne v 16.00. Po mši svaté ihned naváže setkání se svatým Mikulášem. Informace pro rodiče: pro každé dítě, které přivedou přinesou neoznačený balíček v hodnotě 80Kč, který před začátkem mše svaté kladou do košů připravených vzadu ve farní chodbě. S sebou je možno přinést lucerničky pro odnesení světla z adventního věnce, případně zvonečky.