Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Fotografie z instalace adventních andělů v našem kostele.