Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty ve zjednodušené podobě. 

Úterý: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Odpoledne v 15.00 mše svatá zaměřená na seniory.

Středa: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu – tzv. doporučený svátek, tedy příležitost, jak prohloubit adventní přípravu ve vztahu Marii z Nazareta.

Neděle: III. neděle adventní – Radostná („Gaudete“). Mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti.

Středa 15. prosince 2021: mše svatá zaměřena na mládež a studenty v 19.00.

Čtvrtek 16. prosince 2021: modlitba v duchu komunity Taizé v 19.30.

Dnes vyhlašujeme adventní charitativní sbírku ve spolupráci s komunitou St´Egidio, která se stará o lidi bez domova. Jedná se o sbírku teplého zimního oblečení zvláště ponožek, rukavic, šál… Nové, nebo čisté a spravené věci můžete dávat do krabice, která je umístěna vzadu v kostele pod stoly.    

Minulou neděli jsme zahájili společnou adventní přípravu na svátky, příprava se nazývá Adventní andělé a sestává z duchovní a praktické části. Můžeme se do této přípravy zapojit buď jednou za celý Advent, nebo každý adventní týden. Individuálně nebo společně v rodině se můžeme zamyslet nad tím, v koho jsme uvěřili, co pro nás znamená příchod Mesiáše, za co chceme prosit, za co děkovat… To vše můžeme nést po celý advent ve svém srdci nebo to napsat na svého „anděla“, který o Vánocích „vynese náš úmysl (úmysly) až k nebi.“  Papírový anděl bude k vyzvednutí vzadu v kostele u nástěnky, vystřihněme ho a napišme na něj to, co nese naše srdce… Anděly budeme shromažďovat opět vzadu v kostele, nejpozději do středy 22. prosince

Téma 2. neděle adventní (Lk 3, 1-6) HLAS

Biblická postava Jana Křtitele nám říká, že při čekání na Mesiáše se setkáváme i s druhými lidmi, v konkrétní době a na konkrétním místě. Advent není uzavřením se do sebe, ale nasloucháním. Každý můžeme zaslechnout osobní výzvu, jak se máme připravit na příchod toho, který má přijít na svět. 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti