Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

– Radostná („Gaudete“). Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti.

Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty ve zjednodušené podobě.

Pondělí: památka sv. Lucie, panny a mučednice. Po večerní mši svaté úklid kostela před svátky, děkujeme za pomoc.

Úterý: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. 

Středa: mše svatá zaměřena na mládež a studenty v 19.00.

Čtvrtek: modlitba v duchu komunity Taizé v 19.30.

V pátek vstupujeme do druhé poloviny Adventu, jejímž tématem je první příchod Mesiáše.

Probíhá charitativní sbírka ve spolupráci s komunitou St´Egidio. Jedná se o sbírku teplého zimního oblečení zvláště ponožek, rukavic, šál… pro lidi bez domova. Nové, nebo čisté a spravené věci můžete dávat do krabice, která je umístěna vzadu v kostele pod stoly. 

Adventní andělé – společná adventní příprava. Můžeme se do této přípravy zapojit buď jednou za celý Advent, nebo každý adventní týden. Individuálně nebo společně v rodině se můžeme zamyslet nad tím, v koho jsme uvěřili, co pro nás znamená příchod Mesiáše, za co chceme prosit, za co děkovat… To vše můžeme nést po celý advent ve svém srdci nebo to napsat na svého „anděla“, který o Vánocích „vynese náš úmysl (úmysly) až k nebi.“  Papírový anděl bude k vyzvednutí vzadu v kostele u nástěnky, vystřihněme ho a napišme na něj to, co nese naše srdce… Anděly budeme shromažďovat opět vzadu v kostele, nejpozději do středy 22. prosince

3. neděle adventní (Lk 3, 10 – 18) SPRAVEDLNOST

Advent je dobou nejen očekávání, ale i vlastního sebepoznávání. Zahlédnout sebe sama v pravém světle. Co je třeba k tomu, abych mohl s radostí a pravdivě vítat Světlo, přicházející shůry? Co mám konkrétně udělat? 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha