Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ještě i v posledním týdnu adventním zpíváme v 7.00 Staročeské roráty.

Probíhá charitativní sbírka ve spolupráci s komunitou St´Egidio. Jedná se o sbírku teplého zimního oblečení zvláště ponožek, rukavic, šál… pro lidi bez domova. Nové, nebo čisté a spravené věci můžete dávat do krabice, která je umístěna vzadu v kostele pod stoly nejpozději do středy 22. prosince.    

Adventní andělé – společná adventní příprava. Touto nedělí završujeme přípravu na svátky. Je třeba, aby se nám všichni andělé, které jste si odnesli domů, vrátili do kostela, prosíme, noste je nejpozději do středy 22. prosince.   

4. neděle adventní (Lk 1, 39 – 45) díkůvzdání

S blížícími se svátky si uvědomuje velikost daru v narozeném Ježíši. Vede nás to k vděčnosti za čas, který máme k dispozici. V kontextu situace, v níž se svět nachází, nabývá každý okamžik (společného setkání) jiné hodnoty, daleko větší než kdy před tím. Bůh chce znovu vzít náš život za svůj… 

Pořad vánočních bohoslužeb je celý dostupný na našich informačních místech. Letošní program reflektuje stále platná opatření vlády, ale především duchovní rozměr našeho společného slavení vánočních svátků.

Zde jsou uvedeny pouze důležité změny:

Štědrý den: 16.00 vstup do Štědrého večera a Hodu Božího (bohoslužba slova, která nás uvede do slavení Vánoc). 22.30 a 24.00 půlnoční mše svatá (se zpěvem koled). Na Bílé Hoře mše svatá v 16.00 a ve 24.00 bohoslužba slova.

Hod Boží Vánoční: mše svaté v 8.00, 10.00, 18.00 a 19.00. V 11.00 na Bílé Hoře.

Nový rok: mše svaté v 8.00, 10.00, 18.00 a 19.00. V 11.00 mše svatá na Bílé Hoře. 

Během svátků (jako každý rok) bude otevřen kostel     i v průběhu dne, prosíme, abyste pomohli s dozorem nad návštěvníky. V sakristii je rozpis, kde je možné se zapisovat na jednotlivé hodiny. Děkujeme za pomoc. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha