Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Advent – nový čas. Ale jenom čas nestačí. „Co máme dělat?“ (Lk 3, 10). Vše pro dobro druhých, vše pro pravdu, vše pro spravedlnost. „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné“ (Lk 3, 11a). Nejspíše bude třeba ustoupit z vlastních pozic…, ale to už patří k zachování společného života. Advent – cesta ke spravedlnosti. Příchod Mesiáše znamená příchod Spravedlnosti…

Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem, Pán je blízko (list Filipanům 4, 5)

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti