Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pořad vánočních bohoslužeb je celý dostupný na našich informačních místech.

Pondělí: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. K tomuto svátku patří tradice žehnání vína. Můžete donést vlastní víno k požehnání pro sváteční stůl.

Úterý: svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Odpoledne v 15.00 bude mše svatá pro seniory.

Pátek: poslední den občanského roku. Mše svaté na poděkování v 7.00 a v 16.00.

Sobota: slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svaté v 8.00, 10.00, 18.00 a 19.00.

Neděle: II. neděle po Narození Páně. Mše svaté v obvyklém nedělním pořádku.

6. ledna 2022: slavnost Zjevení Páně. Mše svaté s žehnáním vody, křídy a kadidla v 7.00 a v 18.00. Tradičně zveme v tento den i na živý betlém, průvod začíná u hlavní brány kláštera v 17.30. Jako každý rok se zapojujeme do Tříkrálové sbírky. 

Během svátků (jako každý rok) je otevřen kostel i v průběhu dne, prosíme, abyste pomohli s dozorem nad návštěvníky. V sakristii je rozpis, kde je možné se zapisovat na jednotlivé hodiny. Děkujeme za pomoc.

Proběhla charitativní sbírka teplého oblečení pro lidi bez domova. Zástupce komunity St´Egidio věci převzal ve středu večer. Máme vyřídit vřelé poděkování s přáním požehnaných svátků.

V rámci Dnů vděčnosti lékařům a zdravotníkům jsme se zapojili do této iniciativy. Odevzdali naše písemné poděkování a podporu všem zdravotníkům v ÚVN Střešovice. Děkujeme za účast a modlitby, kterých si zaměstnanci ÚVN váží. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha