Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Poslední den adventní doby, poslední hodiny do Štědrého večera, aby mohla přijít hodina Božího narození, aby v temnotě noci se zrodil nový čas. Přijměme nový čas, který nám Bůh chce dát… 

Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti (adventní antifona)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha