Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Jana Boska, kněze. Večerní mše svatá za našeho zesnulého ministranta a skauta Jana Holuba.

Úterý: v 19.30 modlitba v duchu komunity Taizé.

Středa: svátek Uvedení Páně do chrámu. Den modliteb za osoby zasvěceného života. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00.

Čtvrtek: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté příležitost k eucharistické adoraci do 20.30.

Sobota: památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Synoda 2021 – 2023

V naší farnosti se připojujeme k tzv. synodální cestě, kterou vyhlásil papež František: Synoda 2021 – 2023. Odpovídáme na papežovo pozvání ke společné cestě. Nejde o novou aktivitu či program, ale o princip společného života, který je církvi po tisíciletí vlastní. „Synoda“ v překladu z řečtiny znamená spojení dvou slov: „s“/„spolu“ a „cesta.“ Znamená to tedy společně prožívanou cestu Božího lidu. Ježíš o sobě říká: „Já jsem cesta, pravda a život“ (srov. Jan 14, 6a). Každý pokřtěný je povolán ke společnému podílu na životě církve. To pro nás není nová zpráva. Ale tato Synoda, synodní proces je příležitostí, jak nově uchopit naši společnou cestu. Jde o pozvání k účasti, ke společnému naslouchání, k vyjádření názoru a podnětů k rozvoji našeho společenství. Cílem není najít v krátké době řešení na všechny problémy, ale příležitost k setkání a nejprve také k vděčnosti za vše, co smíme prožívat. Zároveň ale jde o vědomí potřeby aktivní účasti na životě v církvi. To vše v naslouchání Duchu svatému. Naše první společné setkání se uskuteční v neděli 20. února 2022 po mši svaté v 9.00 v bazilice.