Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Doba vánoční skončila, jsme v mezidobí, mezi zrozením a vzkříšením Ježíš přijímá lidské pozvání, tentokráte na svatbu. Není pouhým hostem, ale koná, co je třeba. Je pozorný k potřebám druhých… Na slavnost Zjevení, Epifanie 6. ledna se nám představil Král. Vládne bratrstvím, trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním, pomocí…, jeho vládním programem je láska… pro toho, kdo o tyto poklady stojí.

To byl v galilejské Káně počátek znamení , která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. (Jan 2, 11)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha