Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek: slavnost Zjevení Páně. Zasvěcený svátek. Mše svaté s žehnáním vody, křídy a kadidla v 7.00 a v 18.00. Tradičně zveme v tento den i na živý betlém, průvod začíná u hlavní brány kláštera v 17.30. Jako každý rok se zapojujeme do Tříkrálové sbírky. 

Od 6. ledna do 9. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Do tříkrálových kasiček bude možné přispět 6. ledna o Slavnosti Zjevení Páně v závěru Tříkrálového průvodu a po mši svaté, v sobotu 8. ledna po večerní mši svaté a v neděli 9. ledna po všech bohoslužbách. Z vybrané částky získá naše farnost 65 %, z nichž podpoříme Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, který poskytuje služby pro seniory, a Misionářky lásky v Kobylisích na péči o lidi bez domova, potřebné a chudé. Podrobné informace o sbírce jsou uvedeny na farní nástěnce a na webových stránkách farnosti.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté bude příležitost k eucharistické adoraci až do 20.30.

Neděle: svátek Křtu Páně. Závěr doby vánoční.

Pátek 14. ledna 2022: výročí posvěcení kláštera si připomeneme při mši svaté v 18.00. Mše svatá v 7.00 nebude.

Neděle 16. ledna 2022: mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti.

Proběhla charitativní sbírka teplého oblečení pro lidi bez domova. Zástupce komunity St´Egidio věci převzal ve středu večer. Máme vyřídit vřelé poděkování s přáním požehnaných svátků.

V rámci Dnů vděčnosti lékařům a zdravotníkům jsme se zapojili do této iniciativy. Odevzdali naše písemné poděkování a podporu všem zdravotníkům v ÚVN Střešovice. Děkujeme za účast a modlitby, kterých si zaměstnanci ÚVN váží. 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti