Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek: slavnost Zjevení Páně. Zasvěcený svátek. Mše svaté s žehnáním vody, křídy a kadidla v 7.00 a v 18.00. Tradičně zveme v tento den i na živý betlém, průvod začíná u hlavní brány kláštera v 17.30. Jako každý rok se zapojujeme do Tříkrálové sbírky. 

Od 6. ledna do 9. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Do tříkrálových kasiček bude možné přispět 6. ledna o Slavnosti Zjevení Páně v závěru Tříkrálového průvodu a po mši svaté, v sobotu 8. ledna po večerní mši svaté a v neděli 9. ledna po všech bohoslužbách. Z vybrané částky získá naše farnost 65 %, z nichž podpoříme Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, který poskytuje služby pro seniory, a Misionářky lásky v Kobylisích na péči o lidi bez domova, potřebné a chudé. Podrobné informace o sbírce jsou uvedeny na farní nástěnce a na webových stránkách farnosti.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté bude příležitost k eucharistické adoraci až do 20.30.

Neděle: svátek Křtu Páně. Závěr doby vánoční.

Pátek 14. ledna 2022: výročí posvěcení kláštera si připomeneme při mši svaté v 18.00. Mše svatá v 7.00 nebude.

Neděle 16. ledna 2022: mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti.

Proběhla charitativní sbírka teplého oblečení pro lidi bez domova. Zástupce komunity St´Egidio věci převzal ve středu večer. Máme vyřídit vřelé poděkování s přáním požehnaných svátků.

V rámci Dnů vděčnosti lékařům a zdravotníkům jsme se zapojili do této iniciativy. Odevzdali naše písemné poděkování a podporu všem zdravotníkům v ÚVN Střešovice. Děkujeme za účast a modlitby, kterých si zaměstnanci ÚVN váží.