Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Končí doba vánoční.

Od 6. ledna do 9. ledna probíhá v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Do tříkrálových kasiček bude možné přispět 6. ledna o Slavnosti Zjevení Páně v závěru Tříkrálového průvodu a po mši svaté, v sobotu 8. ledna po večerní mši svaté a v neděli 9. ledna po všech bohoslužbách. Z vybrané částky získá naše farnost 65 %, z nichž podpoříme Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, který poskytuje služby pro seniory, a Misionářky lásky v Kobylisích na péči o lidi bez domova, potřebné a chudé. Podrobné informace o sbírce jsou uvedeny na farní nástěnce a na webových stránkách farnosti.

Pátek: Výročí posvěcení kláštera si připomeneme při mši svaté v 18.00. Mše svatá v 7.00 nebude.

Sobota: památka sv. Maura a Placida, žáků sv. Benedikta.

Neděle: mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha