Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

25. ledna končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Nekončí ale každodenní zápas o dobro. Je to někdy poněkud tvrdý střet s vlastní slabostí, se slabostí druhých, ale – podobně jako Šavel z Tarsu – může se stát něco, co nám pomůže vidět sebe i druhé jinak a v jiném světle… 

Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on má dost moci, aby mi ochránil to, co mi svěřil (2 Tim 1, 12) 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha