Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

I letos se můžeme zapojit do Tříkrálové sbírky. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať:-)!

Jakým způsobem se mohu zapojit?

  • přispět do zapečetěné kasičky Tříkrálové sbírky u nás v kostele:

ve čtvrtek 6. 1. na závěr Tříkrálového průvodu u jesliček a po skončení mše sv. v kostele

v sobotu 8. 1. po večerní mši sv. (v kostele)

v neděli 9. 1. po všech bohoslužbách v Břevnově (v kostele a před kostelem)

… Tento příspěvek lze provést i prosřednictvím naskenování QR kódu do bankovní mobilní aplikace: 

  • poslat dar prostřednictvím Online koledy (tj. zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem skrze formulář na webových stránkách Tříkrálové sbírky) – od 1. 12. 2021 do 30. 4. 2022
  • zaslat dárcovskou sms během tradičního Tříkrálového koncertu vysílaného ČT (viz níže)
  • poslat bezhotovostní dar složenkou nebo převodem na sbírkový účet – od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022

Jak se vybrané peníze rozdělí a využijí? 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Z částky vybrané v naší farnosti získáme zpět 65 %, z nichž podpoříme Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, který poskytuje služby pro seniory, a Misionářky lásky v Kobylisích na péči o lidi bez domova, potřebné a chudé. Zbytek peněz je určen na velké diecézní projekty či putují do krizového fondu, ze kterého jsou uvolňovány např. při mimořádných událostech. Více si můžete přečíst zde.

Tříkrálový koncert na ČT1 – neděle 9. 1. 2022 od 18 hodin

Jako poděkování všem koledníkům, partnerům, dárcům a příznivcům odvysílá Česká televize již tradiční Tříkrálový koncert.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha