Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Naši biskupové vyhlásili na neděli 27. února 2022 finanční sbírku na Ukrajinu. Nebo je možné přispět přímo na bankovní účet Charity Česká republika. Č.ú.: 55660022/0800, VS 104

Sbírka pro ukrajinu
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha