Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Naši biskupové vyhlásili na neděli 27. února 2022 finanční sbírku na Ukrajinu. Nebo je možné přispět přímo na bankovní účet Charity Česká republika. Č.ú.: 55660022/0800, VS 104

Sbírka pro ukrajinu