Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

16. února uplyne rok od úmrtí prof. Jana Sokola, našeho farníka, křesťanského intelektuála 20. století, filosofa, disidenta, překladatele, politika… V neposlední řadě také biblisty… „Prosme dnes, aby nám tato (Blahoslavenství) Kristova revoluce, Boží království, které všechny věci staví na hlavu, proniklo do srdce a aby tam zůstalo, i když z kostela odejdeme” (Jan Sokol: Naděje na neděli).

Ježíš sestoupil z hory a zastavil se na rovině (Lk 6, 17)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha